Category Archives: Mõõtmine

Ukseava mõõtmine

Enne ukse tellimist mõõtke üle paigaldusava. Näiteks laos oleva standarmõõdus 7×19 ukse lengi välismõõt on 690 x 1836. 7×19 on ava mõõt. Meie ustel on klaas lengist 3mm lühem. Avaus peab olema ukselengi välimisest mõõdust 10..20 mm laiem ja 50..100 mm kõrgem, et jääks paigaldusruumi ja et leng ei puutuks vastu maad. Vajadusel korrigeerige ukseava…